Greenmill
  • Polski
  • English
  • Русский

Usługa wykonania projektu nawadniania ogrodu

Oferujemy Państwu nasze wsparcie w przypadku samodzielnej instalacji systemu Greenmill w postaci usługi opracowania projektu nawadniania ogrodu.
Warunkiem wykonania w/w usługi jest przesłanie do naszej firmy szkicu Państwa ogrodu (format A4 lub A3), zgodnego ze stawianymi wymogami wymienionymi poniżej oraz wniesienie opłaty za wykonanie projektu. W przypadku zrealiowania systemu w oparciu o opracowany projekt, opłata za wykonanie projektu zostaje w całości zwrócona.

 

Wykonany przez nas Projekt Nawadniania (plan montażowy elementów) obejmuje:
- zaplanowanie i rozmieszczenie zraszaczy oraz ich podłączenie do rur montażowych zgodnie z dostępnym wydatkiem wody,
- zaplanowanie sterowania elektronicznego wraz z detektorem deszczu,
- zaplanowanie rur kroplujących, mikrozraszaczy itp.
Wraz z projektem otrzymają Państwo kosztorys elementów podany w orientacyjnych cenach detalicznych oraz instrukcję instalacji.
Mogą Państwo również korzystać z konsultacji telefonicznych odnośnie wykonania, uruchomienia i bieżącej obsługi zaprojektowanego systemu.
Do projektowania użyte zostaną elementy wchodzące w skład systemu Greenmill Aquasystem.

Co trzeba zrobić aby otrzymać od nas projekt nawadniania? Prosimy o dostarczenie kompletnego planu zgodnie z podanymi niżej wymogami:
1. Proszę sporządzić plan ogrodu, najlepiej w skali 1:100 lub 1:200. Maksymalna wielkość nawadnianej powierzchni to 2500m2. Plan musi być wykonany w skali proporcjonalnej tzn. stosunki poszczególnych odległości muszą odpowiadać rzeczywistym wymiarom. Wielkość przesłanego do nas planu nie może przekraczać formatu A3. Jeśli posiadacie Państwo podkład geodezyjny lub plan aranżacji ogrodu sporządzony przez pracownię architektury krajobrazu, prosimy o bezwzględne zmniejszenie projektu do podanych wyżej rozmiarów w taki sposób, aby cały obszar nawadniany zajmował jak największą powierzchnię kartki! ZDecydowanie podkreślamy, iż nie przyjmujemy do opracowania planów o wymiarach przekraczających format A3! Plany takie nie są przez nas realizowane.
2. Proszę oznaczyć na planie dowolny długi odcinek i wpisać jego długość na planie w metrach (np. cała szerokość działki). Czynność tak jest konieczna, gdyż podczas powielania bądź zmniejszania na kserokopiarce plan może stracić pierwotną skalę, więc podawanie pierwotnej skali może być obarczone dużym błędem.
3. Na planie proszę zaznaczyć teren nawadniany oraz występujące formy ogrodowe: drzewa, żywopłoty, murki, altanki. Budynki i inne obszary nienawadniane np. ścieżki, podjazdy, oczka wodne proszę zakreskować! Zwracamy uwagę na konieczność określenia, które obszary ogrodu mają być nawadniane a które pozostawione bez nawadniania: obszary nienawadniane proszę odręcznie zakreskować.
4. Zaznaczyć lokalizację źródła wody: kranu, studni lub zbiornika wodnego.
5. Ostatnią czynnością jest wykonanie pomiaru i podanie wydatku źródła wody. Jeśli dysponujemy kilkoma źródłami wody- proszę przeprowadzić pomiar dla wszystkich i podać nam wyniki:
• Jeśli jest to możliwe przyłączyć bezpośrednio do kranu lub końcowego wyjścia pompy 1 metrowy odcinek węża 19mm (3/4"). Do podłączania węża proszę nie używać szybkozłączek lecz przyłączy nasadzanych.
• Proszę zwrócić uwagę że rura doprowadzająca (magistrala) oraz kran końcowy nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 19mm (3/4"), w przeciwnym wypadku elementy te trzeba koniecznie wymienić na większe!
• Odkręcić najpierw całkowicie kran a następnie podstawić 10 litrowe wiaderko.
• Zmierzyć za pomocą zegarka lub stopera czas (w sekundach), w którym wiaderko zostanie napełnione. W czasie pomiaru nie powinny być włączone inne odbiorniki wody np. pralka itp, prysznic.
• Zmierzoną wartość wpisujemy na planie obok źródła wody.
• W przypadku jeśli zmierzony wydatek wody jest większy niż 18-20s lub gdy średnica kranu i rury doprowadzajacej jest mniejsza niż 3/4" prosimy o kontakt telefoniczny przed wysłaniem planu.

Jeśli projekt został sporządzony na papierze milimetrowym proszę nie przesyłać go faxem gdyż nie będzie czytelny! W takim wypadku prosze nadać plan listem priorytetowym. Proszę nie zapomnieć dopisać na planie swojego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

UWAGA: Nie przyjmujemy do opracowania: planów podkładowych lub map geodezyjnych bez dodatkowych opisów, gdyż nie zawierają one wszystkich niezbędnym informacji! Jeśli posiadaja Państwo mapę podkładową prosimy o sporządzeniu nowego planu na jej podstawie z czytelnym zwymiarowaniem dowolnego długiego odcinka. Istnieje możliwość przesłania planu w postaci elektronicznej: wyłącznie bitmapa 300DPI wielkości A4 (np. jpg lub tiff) lub plik wektorowy Corel Draw lub PDF. Nie przyjmujemy formatu GIF ze względu na niewystarczającą rozdzielczość.

Koszt opracowania projektu nawadniania
Opracowanie przez naszą firmę planu jest płatne i wynosi 100,00zł brutto (sto złotych). W przypadku jeśli dokonają Państwo zakupu elementów Greenmill Aquasystem importowanych przez naszą firmę do wykonania systemu (w dowolnym sklepie na terenie Polski), firma Floraland zwróci Państwu wpłacone środki w wysokości 100,00zł brutto. Podstawą do dokonania zwrotu jest przedstawienie czytelnej kopii faktury np. faksem lub jako załącznik do maila dokumentującej zakup elementów systemu zgodny ze sporządzonym przez nas wykazem. Prosimy także o przesłanie następujących danych: numeru faktury, który dla Państwa wystawiliśmy z tytułu wykonania projektu oraz numeru konta bankowego na które dokonamy zwrotu wpłaconych środków z tytułu wykonania projektu. Zakup elementów wprowadzonych na rynek Polski przez inne firmy nie uprawnia do zwrotu.
Po zwrocie wpłaconych pieniędzy otrzymają Państwo Fakturę korygującą, z prośbą o odesłanie podpisanej kopii.

W ostatecznym rozrachunku wykonanie planu zrealizowanego systemu będzie więc dla Państwa bezpłatne!
Opłatę za wykonanie projektu dokonuje się po przesłaniu projektu i otrzymaniu potwierdzenia jego przyjęcia.

 

 

Poniżej zamieszczamy przykład planu przesłanego przez klienta.

Greenmill